top of page

Paralelný ateliér je virtuálny priestor, v ktorom sa prostredníctvom krátkych rozhovorov s rôznymi hosťami a hosťkami môžeme zamýšľať nad súčasnými spoločenskými témami vo vzťahu k dizajnu.

Byť paralelný znamená jestvovať popri. Paralelný ateliér jestvuje popri našich životoch, štúdiu a práci. Paralelne ísť, znamená ísť popri sebe, súbežne s inými oblasťami a témami. Niekto múdry povedal, že dizajn síce nie je všetko, ale dizajn sa týka všetkého. Poďme teda spolu skúmať, čo to "všetko" vlastne je.

Paralelná pozícia nám umožňuje získať nadhľad, odstup od predmetu našej paralelnosti. Prostredníctvom rozhovorov s hosťami a hosťkami s rôznym odborným a tématickým zázemím budeme hľadať také pozície, z ktorých je na dizajn dobrý výhľad.

Ak máš nápad na rozhovor, podujatie, tému, diskutujúceho, sem s nimi! Ak sa chceš zapojiť do organizovania Paralelného ateliéru, budem veľmi rada!

Projekt Paralelný ateliér vznikol ako diplomová práca na Katedre vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri Priestor v roku 2020. ​

Kontakt na autora: beba.krejcova@gmail.com

bottom of page