top of page

2 ║ 22.5. 2020 ║ Jozef Kovalčík ║ 28 min

Téma: Reklama učí o nových potrebách človeka a núti ho, aby si osvojil statky prospešnejšie jeho životu

O vzťahu reklamy a dizajnu

00:00 / 01:04
144-2.jpg
hellera.png

 

 

Názov a zároveň aj téma dnešného rozhovoru je krátky výňatok z textu, z roku 1929, ktorý sa nachádzal priamo na titulke časopisu Slovenská Grafia (Ročník I., číslo 6), kde tvorcovia tohto časopisu obhajujú význam a dôležitosť reklamy pre prospešnejší a lepší život všetkých ľudí (1). Slovenská Grafia bol mesačník, na tvorbe ktorého sa podieľali významné postavy československej aj svetovej moderny (dizajnoval ho napríklad Ľudovít Fulla) a z pochopiteľných dôvodov má vďaka vysokej úrovni grafickej úpravy, svoje významné miesto v dejinách slovenského dizajnu.

Medzi časom sa však vzťah dizajnu a reklamy skomplikoval. Ako píše Steven Heller (2) : "Grafickí dizajnéri sa dištancovali od reklamy rovnakým spôsobom, ako deti, ktoré kladú čo najväčší možný priestor medzi seba a svojich rodičov." Nie celkom radi si priznávame, aké úzke prepojenia existujú medzi grafickým dizajnom a reklamou. Grafická práca je často len medzičlánkom dlhého reťazca, v rámci ktorého má dizajnér obmedzené možnosti. Aj grafický dizajn pre kultúrne segmenty podlieha logike trhu. Dá sa v týchto podmienkach hovoriť o zodpovednosti v dizajne? Kam sa podeli tie optimistické nádeje, ktoré modernisti vkladali do reklamy? A čo sa stalo, že sa na reklamné remeslo pozeráme cez prsty? V akej situácii je dizajn a vzdelávanie dizajnu dnes?

O týchto zaujímavých a pálčivých témach sa budem rozprávať s filozofom, teoretikom dizajnu a estetikom, bývalým pedagógom a prorektorom Vysokej školy výtvarných umení a súčasným riaditeľom Fondu na podporu umenia Jozefom Kovalčíkom, ktorý sa odborne zaoberá okrem iného aj problematikou vzťahu medzi vysokou a populárnou kultúrou a teóriou dizajnu.

 

O hosťovi

Jozef Kovalčik, PhD. je filozof, estetik a teoretik dizajnu. Od roku 2004 do roku 2015 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení ako vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník, vedúci Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu (2009-2011) a prorektor pre štúdium (2011-2015). V roku 2015 sa stal prvým riaditeľom Fondu na podporu umenia. Odborne sa zaoberá problematikou vzťahu medzi vysokou a populárnou kultúrou, teóriou dizajnu, vzdelávaním na umeleckých školách a stratégiami kultúrnej politiky. Venuje sa tiež kurátorskej a prekladateľskej činnosti. Úzko spolupracuje s fínskym estetikom a filozofom Maxom Ryynänenom, s ktorým píše a publikuje texty, editoval knihu Aesthetics of Popular Culture a v roku 2017 založil internetovú platformu Popular Inquiry.

Hosť

 

Zdroje

 

(1) Slovenská grafia. 1929. Slovenská grafia: Časopis venovaný povzneseniu kníhtlače a propagácii krásnej tlače na Slovensku. Ročník 1: Číslo 6. Dizajn titulnej strany Ľudovít Fulla. Zdroj: https://monoskop.org/Slovensk%C3%A1_grafia#/media/File:Fulla_Ludovit_1929_Slovensk%C3%A1_grafia_no_6_cover.jpg [20. máj 2020]

144-2.jpg

 

Je nesmiernou škodou pre náš štát, že význam reklamníctva u nás nie je dosiaľ pochopený v celom rozsahu a ešte väčšou škodou, že reklama sa u nás rieši nepremyslene a nehospodárne.

Reklama je najúčinnejšia zbraň proti konkurencii, je propagátorom našej produkcie doma i v zahraničí, učí o nových potrebách človeka a núti ho, aby si osvojil statky prospešnejšie jeho životu, pracuje pre hospodárske a sociálne posilenie všetkých vrstiev obyvateľstva štátu.

 

(2) Heller, Steven. 1995. Advertising, Mother of Graphic Design. Eye no. 17 vol. 5.

Pôvodný zdroj

Graphic designers have distanced themselves
from advertising in the same way that children
put as much space as possible between themselves and their parents.

Slovenský preklad

Grafickí dizajnéri sa dištancovali od reklamy rovnakým spôsobom, ako deti, ktoré kladú čo najväčší možný priestor medzi seba a svojich rodičov.

Zdroj 1
Zdroj 2
bottom of page