top of page

8 ║ 3.7. 2020 ║ Richard Sťahel​ ║ 30 min

 

Téma: Zadržte dych, pokiaľ ste v bezpečí.

Antropocén časť I. — Éra človeka

00:00 / 01:04
Screenshot_5.png
Screenshot_6.png
nick cave.png

 

 

Antropocén je pomerne nový geochronologický termín, označujúci obdobie, v ktorom ľudia svojou činnosťou začali ovplyvňovať zemský ekosystém na globálnej úrovni (1). Podľa niektorých vedcov zostanú stopy po nás na planéte zreteľné nasledujúce tisíce rokov. Hoci sa termín Antropocén pôvodne odkazuje na geológiu, štandardne sa už používa aj v kontexte iných vied – biológie, sociológie, ekológie, ekonómie, politológie, či filozofie. 

 

Antropocén je svojim spôsobom veľmi pesimistická téma. Hovorí totiž o problémoch, ktorých riešenie nepoznáme, a ktorých riešenie dokonca ani nemusí existovať. Táto téma pokrýva všetky diskurzy v oblasti ekológie – globálne otepľovanie, produkciu odpadov a plastov, preľudnenie, urbanizáciu, závislosť na rope, klčovanie lesov, a vôbec všetky problémy, ktoré sme za posledných nielen 200 rokov, ako ľudstvo, vyprodukovali (2).

 

Názov tohto rozhovoru je úryvok zo skladby od Nick Cave & The Bad Seeds – Anthrocene z albumu Skeleton Tree (2016), v ktorej Nick Cave spieva (3):

  

Zadržte dych, pokiaľ ste v bezpečí

Cesta späť je dlhá a ja vás prosím

Vráťte sa domov teraz.

 

Mojim hosťom je docent Richard Sťahel, filozof a vysokoškolský pedagóg. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave a špecializuje sa na environmentálnu a politickú filozofiu a tiež filozofiu ľudských práv. Zameriava sa na skúmanie príčin krízy globálnej priemyselnej civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov klimatických zmien a masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov.

Rozhovor s docentom Richardom Sťahelom som sa rozhodla uverejniť v dvoch častiach, pretože mal pôvodne celý viac ako 2 hodiny. Antropocén, ktorý je bezprostredne spätý s klimatickou krizou, je témou oboch z nich. V prvej časti sa s docentom Sťahelom rozprávame o tom, čo to vlastne Antropocén je, aké podmienky ho definujú a prečo na tak závažné varovania vedcov a dokonca aj na našu bezprostrednú skúsenosť so zmenou klímy ako spoločnosť nereagujeme. 

Hosť

O hosťovi

Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. je filozof a vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave. Špecializuje sa na environmentálnu a politickú filozofiu a tiež filozofiu ľudských práv. Zameriava sa na skúmanie príčin krízy globálnej priemyselnej civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov klimatických zmien a masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov. Okrem množstva vedeckých článkov a štúdií je autorom monografie Pojem krízy v environmentálnom myslení (Bratislava: Iris, 2019) a spoluautorom vedeckých

monografií Environmentální devastace a sociální destrukce (Praha: Filosofia, 2016) a Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku (Bratislava: Iris, 2015).

Zdroj 1

 

Zdroje

 

(1) National Geographic. 2020. Anthropocene. Zdroj: https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/anthropocene/  [2. júl 2020]

Screenshot_5.png

 

 

(2) Welcome to the Anthropocene. 2012. [web stránka] Zdroj: http://www.anthropocene.info/anthropocene-timeline.php [30. jún 2020]

Screenshot_6.png

 

 

(3) Nick Cave & The Bad Seeds. Anthrocene. Skeleton Tree. 2016. Retreat Recording Studios. Brighton, England. [hudobná skladba] Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=14O_HOQXSEM [14. jún 2020]

Pôvodný zdroj

 

Hold your breath while you're safe

It's a long way back and I'm begging you please

To come home now, come home now

Slovenský preklad

Zadržte dych, pokiaľ ste v bezpečí

Cesta späť je dlhá a ja vás prosím

Vráťte sa teraz, vrátte sa teraz

Zdroj 2
Zdroj 3
bottom of page