top of page

4 ║ 5.6. 2020 ║ Rozhovor ║ Kristína Országhová​

 

Téma: Dizajn vizuálnej komunikácie je formovaný kultúrnymi a politickými skresleniami dizajnéra. Samotní dizajnéri o tom často nevedia.

O koloniálnom projekte a dekolonizácii

00:00 / 01:04
633-world-political-high-detail-mercator
pater1.png

 

 

Článok The Politics of Design od holandského dizajnéra Rubena Patera (1), v ktorom píše o svojej rovnomennej knihe, začína so slovami: Si privilegovaný. Len čítanie tejto vety ťa robí súčasťou 85 percent svetovej populácie, ktorá je gramotná, 20 percent, ktoré rozumejú anglicky a 40 percent, ktoré majú prístup k internetu. Vizuálna komunikácia nie je rovným prostredím, ale dominujú v nej urbánne regióny, predovšetkým na severnej pologuli. Dizajn vizuálnej komunikácie je formovaný kultúrnymi a politickými skresleniami dizajnéra. Samotní dizajnéri o tom často nevedia.“

 

Prečo je porozumenie tomu, čim je (de)formované naše nahliadanie na svet pre dizajnérov tak dôležité? Sme tvorcami vizuálnych obsahov, v dnešnej vizuálnej spoločnosti je to zásadná vec. Podieľame sa na tom, akým spôsobom sú sprostredkované, usporadúvané a hierarchizované vizuálne informácie. Pohľad na svet, ktorý sme sa naučili, získali, prevzali a osvojili si v procese nášho stávania sa človekom, členom spoločnosti a dizajnérom, však môže byť v mnohom problematický, obzvlášť pokiaľ ide o vzorce, ktoré pochádzajú z tzv. koloniálneho myslenia a sú založené na privilegovanosti. Spytovaním a spochybňovaním týchto vzorcov môžeme predísť tomu, že ich budeme nechtiac reprodukovať v našej praxi a dá nám to, ako hovorí Tony Fry, viac kompetencie v rozhodovaní „či slúžiť alebo podrývať status quo“​.

Tento rozhovor začneme výborným príkladom, ktorý je dizajnérom určite blízky, pretože ide v širšom zmysle o data vizualizáciu a je ním mapa. Konkrétne mapa sveta (2), s ktorou sa stretávame od našich základných škôl.

 

Kristína Országhová je mojou dnešnou hosťkou. Je umelkyňa, redaktorka kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál, spoluorganizátorka Bratislava BAK Summer School, vyštudovala umelecký výskum v Utrechte a zaujíma sa o kolektívnu, spoločensky a politicky uvedomelú umeleckú prax. Prostredníctvom máp sa s Kristínou budeme rozprávať o tom, čo to je a ako sa prejavuje koloniálne myslenie, kde všade môžeme sledovať jeho dôsledky a ako môžme pracovať na jeho odstraňovaní a odhaľovaní v nás samotných.

Hosť

O hosťke

Kristína Országhová je umelkyňa, redaktorka kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál a spoluorganizátorka Bratislava BAK Summer School. V rámci organizácie Amnesty International Slovensko sa venuje vzdelávaniu k ľudským právam. Vyštudovala umelecký výskum na MaHKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Zaujíma sa o kolektívnu, spoločensky a politicky uvedomelú umeleckú prax.

Zdroj 1

Zdroje

 

(1) Pater, Ruben. 2016. The Politics of Design. Zdroj: http://www.untold-stories.net/?p=The-Politics-of-Design [29. máj 2020]

Originál

 

You are privileged. Just reading this sentence makes you part of the 85% of the world population that is literate, the 20% that understands English, and the 40% that has access to the internet. Visual communication is not an even playing field, but is dominated by the urban regions, primarily in the Northern hemisphere. The design of visual communication is shaped by the designers’ cultural and political bias. Designers themselves are often unaware of this.

Slovenský preklad

Si privilegovaný. Len čítanie tejto vety ťa robí súčasťou 85-tich percent svetovej populácie, ktorá je gramotná, 20-tich percent, ktoré rozumejú anglicky a 40-tich percent, ktoré majú prístup k internetu. Vizuálna komunikácia nie je rovným prostredím, ale dominujú v nej urbánne regióny, predovšetkým na severnej pologuli. Dizajn vizuálnej komunikácie je formovaný kultúrnymi a politickými skresleniami dizajnéra. Samotní dizajnéri o tom často nevedia.

 

(2) One Stop Map. Map of World political high detail Mercator Europe-Africa centered. Zdroj: https://www.onestopmap.com/world-maps/world-mercator-europe-africa-centered-633/ [29. máj 2020]

633-world-political-high-detail-mercator
Zdroj 2
bottom of page